Strona główna -> Lista drzew -> drzewo
Nazwa łacińska Tilia cordata
Nazwa polska Lipa drobnolistna
Województwo Małopolskie
Miasto Jaroszowice
Ulica
Dodatkowa lokalizacja na nasypie w odl. 3 m od ogrodzenia cmentarza