Strona główna -> Lista drzew -> drzewo
Nazwa łacińska Tilia cordata
Nazwa polska Lipa drobnolistna
Województwo Małopolskie
Miasto ul. Sułkowice
Ulica Nawieśnicka