Strona główna -> Lista drzew -> drzewo
Nazwa łacińska Tilia platyphyllos 'Laciniata'
Nazwa polska Lipa szerokolistna odm. strzępolistna
Województwo Podlaskie
Miasto Białowieża
Ulica Park Dyrekcyjny
Dodatkowa lokalizacja przy asfaltowej ścieżce, za boiskiem
liście