Strona główna -> Lista drzew -> drzewo
Nazwa łacińska Acer pseudoplatanus
Nazwa polska Klon jawor
Województwo Dolnośląskie
Miasto Legnica
Ulica Plac Klasztorny
Dodatkowa lokalizacja w centralnej części skweru przed szkołą
w głębi po prawej stronie pomnik przyrody Klon zwyczajny