Strona główna -> Lista drzew -> drzewo
Nazwa łacińska Wollemia nobilis
Nazwa polska Wollemia szlachetna
Województwo Małopolskie
Miasto Kraków
Ulica Kopernika/ogród botaniczny
Dodatkowa lokalizacja przy budynku Instytutu Botaniki UJ (boczna fasada) w osłoniętym miejscu koło cedru i czwórczaka