Strona główna -> Lista drzew -> drzewo
Nazwa łacińska Abies alba
Nazwa polska Jodła pospolita
Województwo Małopolskie
Miasto Zakrzów
Ulica
Dodatkowa lokalizacja uroczysko Żarek, Nadl. Andrychów, Leśnictwo Barwałd, oddz. 156 b Skarb Państwa (w gestii Nadleśnictwa Andrychów)