Strona główna -> Lista drzew -> drzewo
Nazwa łacińska Tilia cordata
Nazwa polska Lipa drobnolistna
Województwo Małopolskie
Miasto Ponikiew (wieś)
Ulica
Dodatkowa lokalizacja na wschód od kościoła (przy kapliczce murowanej)