Strona główna -> Lista drzew -> drzewo
Nazwa łacińska Tilia cordata
Nazwa polska Lipa drobnolistna
Województwo Pomorskie
Miasto Gniew
Ulica Kościelna
Dodatkowa lokalizacja Na terenie kościoła (4 drzewa)