Strona główna -> Lista drzew -> drzewo
Nazwa łacińska Padus avium
Nazwa polska Czeremcha zwyczajna
Województwo Małopolskie
Miasto Poręba Radlna
Ulica Poręba Radlna
Dodatkowa lokalizacja W zaroślach nad potokiem spływającym ze zboczy Słonej Góry na obrzeżach kompleksu leśnego "Osiny" - południowa część miejscowości. W otoczeniu dzika "dżungla" czeremchowa.