Strona główna -> Lista drzew -> drzewo
Nazwa łacińska Quercus frainetto
Nazwa polska Dąb węgierski
Województwo Pomorskie
Miasto Gdańsk
Ulica Park oliwski
Zniszczony pień 2011.10.01