Strona główna -> Lista drzew -> drzewo
Nazwa łacińska Acer rufinerve
Nazwa polska Klon śniady
Województwo Dolnośląskie
Miasto Wrocław
Ulica Al. Różyckiego/Park Szczytnicki
Dodatkowa lokalizacja rośnie blisko ulicy, między alejką parkową a torami tramwajowymi, obok młodego tulipanowca
31.08.2011