Strona główna -> Lista drzew -> drzewo
Nazwa łacińska Carya laciniosa
Nazwa polska Orzesznik siedmiolistkowy
Województwo Dolnośląskie
Miasto Wrocław
Ulica Bartla/Park Szczytnicki
Dodatkowa lokalizacja przy ścieżce w zachodniej odnodze parku, ciągnącej się do ul. Bartla wzdłuż jednej z odnóg Odry
31.08.2011