REGULAMIN

1. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.97.133.882 z późn. zm.) oraz ustaw a dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.) w celach marketingowych oraz statystycznych.

2. Każdy z użytkowników serwisu zobowiązany jest do korzystania z oferowanych usług w sposób zgodny z prawem, niniejszym regulaminem oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

3. W szczeglności użytkownik zobowiązany jest do: - powstrzymywania się od jakichkolwiek działań utrudniających korzystanie z serwisu; - podawania zgodnych z prawdą danych osobowych; - powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszajcych prywatność innych Użytkowników, a w szczególności do zbierania, przetwarzania i podawania danych innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody. Bieżącej aktualizacji swoich danych osobowych - zapoznawania się ze zmianami niniejszego regulaminu i stosowania się do jego postanowień.

4. Dodatkowo użytkownikowi serwisu nie wolno swoimi działaniami doprowadzić do celowego usunięcia danych, ukradnięciu danych (włamanie do bazy danych), włamania na serwer, uzyskania kodu i innych oznak wandalizmu (zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem).

5. Zdjęcia umieszczone w serwisie należą do autorów je umieszczających. Autorzy umieszczając zdjęcia w serisie automatycznie zgadzają się na ich publikowanie w tym serwisie. Inni użytkownicy nie mogą ich wykorzystywać bez wiedzy i zezwolenia autorów.

6. Użytkownik zobowiązany jest do nienaruszania prywatności innych osób, podawania zbyt szczegółowych danych określających lokalizację drzewa (prywatne adresy, nazwiska, etc.)

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialnoci w żaden sposób za nieautoryzowane wykorzystywanie prze osoby trzecie umieszczonych w serwisie zdjęć.


8. Administratorowi serwisu przysługuje w każdym momencie prawo do usunięcia lub modyfikacji treści oraz funkcji serwisu, uniemożliwiania użytkownikowi dosętpu do serwisu jak również do zmian zasad z korzystania z serwisu w tym zasad korzystania z usług bez konieczności uzasadniania przyczyny zmiany.

9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone przez Użytkowników informacje, zdjęcia, materiały, treści komentarzy.

10. Serwis wyraźnie zastrzega, że korzystanie z serwisu i udostępnionych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

11. Nie zaakceptowanie któregokolwiek z postanowień regulaminu, spowoduje wygaśnięcie umowy pomiędzy serwisem a użytkownikiem co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.

12. Konto użytkownika może by zablokowane na czas nieokreślony lub usunięte w całości za łamanie postanowień niniejszego regulaminu.


Właściciel portalu Baza Drzew w Polsce
http://reichel.pl/bdp
bdp (na) reichel.pl